Mutiara Wahyu

Bab 20 Ghibah (Mengumpat) Dan Memfitnah


Allah SWT mencela orang ghibah bagaikan memakan bangkai ”Janganlah setengah kamu mengumpat yang lain. Sukakah salah seorang kamu memakan daging saudaranya yang telah mati (bangkai).”

Baginda juga bersabda:
“Setiap muslim haram darah, harta dan hargai dirinya atas muslim lainnya.”


“Takutlah ghibah. Ia lebih buruk dari zina. Lelaki berzina lalu taubat, Allah menerima taubatnya. Sedangkan Allah tidak mengampuni orang yang ghibah sebelum orang yang diumpat memaafkannya.”

Telah bersabda Rasulullah SAW:
“Siapa mengumpat bermaksud menghinakan saudaranya, Allah meletakkannya di jambatan Neraka pada hari Kiamat. Hingga bebas dari apa yang dikatakan.”

Dirawikan perempuan pendek datang kepada Rasulullah SAW untuk sesuatu keperluan. Setelah dia keluar, Aisyah berkata, “Wah, pendeknya dia.” Segera Rasulullah SAW berkata, “Engkau telah mengumpatnya hai Aisyah!” Telah bersabda Rasulullah SAW:
“Jangan kalian berghibah. Dalamnya ada tiga keburukan: Doanya tidak dikabulkan, kebaikkannya tidak diterima dan akan ditimpakan padanya keburukan orang yang diumpat.”

Diceritakan Amr  bin Dinar dia berkata, “Seorang lelaki Madinah kembali semula ke kubur saudara perempuannya kerana teringat dompetnya yang tertinggal.” Setelah sebahagian kubur itu terbuka, tiba-tiba ada api yang menyala-nyala. Segera lelaki itu kembali kepada ibunya dan bertanya: “Ceritakan kepadaku apa cela saudaraku?” Ibunya berkata, “Saudaramu suka pergi ke rumah jiran  menceritakan keburukan orang untuk menyebarkan fitnah.” Jelaslah bahawa hal itulah menyebabkan akan seksa kubur. Siapa ingin selamat hendaklah tinggalkan ghibah dan memfitnah.

Hasan ra berkata, “Demi Allah ghibah itu lebih cepat meruntuhkan agama seseorang mukmin daripada pemakan jasad.”

Allah SWT berfirman:
“Celakalah untuk tiap-tiap orang pengumpat dan pencela.”

Rasulullah SAW bersabda:
“Takutlah ghibah. Ia lebih kotor daripada zina.” Mereka bertanya, “Bagaimana ia lebih kotor dari zina?” Nabi SAW menjawab, “Seorang berzina lalu bertaubat, Allah menerima taubatnya. Sedangkan orang ghibah belum ampuni kecuali telah dimaaf oleh yang diumpat.”

0 comments: